Srpen 2009

7 HŘÍCHŮ

30. srpna 2009 v 15:17 7 smrtelných hříchů

hňev
Lakota
Pýcha
Závist
Lenost
Obžerství
Chtí

Význam barev

30. srpna 2009 v 14:46 | Janča |  Význam barev

Význam barev

Červená

Jako dráždivá a provokující je také barvou lidské sexuality, vyjádřené v červených salónech, lucernách či spodním prádle. Červená barva přináší životní sílu, pocit vlastní hodnoty a sebedůvěry ve vlastní talenty a schopnosti. Protože dodává aktivitu při zahálčivosti, nechuti k práci či lenosti v učení, mohou na to dbát rodiče při zařizování dětského či studentského pokoje, podnikatelé a zaměstnanci ve svých pracovnách, kancelářích, na pracovištích i ve výzkumných ústavech, neměla by však být dominantní. Červená se dobře hodí také pro billboardy a reklamy, především kvůli upoutání pozornosti. Mnoho lidí si ale také červenou barvu spojuje s krví.

Modrá

Modrá je pravým protipólem červené. Působí uklidňujícím dojmem, je přívětivá, symbolizuje něhu, věrnost a důvěru, znamená nastolení míru a spokojenosti. Dále představuje tradici, stálost a spolehlivost a také komunikaci. Není proto překvapením velmi časté použití této barvy u institucí a úřadů zakládajících si právě na těchto zmíněných symbolech. (banky, pojišťovny atp.)
Barva světle modrá je spojována s průzračností oblohy, se vzduchem, je přívětivá, neklade žádné nároky a neangažuje se. Je pravým ztělesněním pohody.

Zelená

Je to barva symbolizující naději, mládí, bezpečí a jistotu. Posiluje a zkvalitňuje mezilidské vztahy. Má vliv na city a lásku, a také může ovlivnit lidské ego. Zelená barva posiluje vztah k vnímání krásy. Může působit teple i chladně. Je tichá, vyrovnaná, ochraňující a hrdá. Poukazuje na princip přirozeného, zdravého růstu a schopnost vyživovat rostoucí věci. Jde o symbol matky přírody samotné. "Podobně jako u vašeho vzoru matky přírody se u vás jedná o to, nechat věci růst a vyvíjet se." Zelená barva je známkou fotosyntézy rostlin, tedy u člověka tendence přeměňovat, asimilovat, měnit, vytvářet a tvořit.
Potenciální energie této barvy se neprosazuje navenek.Tato barva je v přírodě statická, ale uvnitř je obsažena energie růstu. Vesměs používaná jako barva konzervativní, symbolizuje obecně přírodu a také naději. Zelená je barvou klidnou, vážnou.

Oranžová

Tato barva se velmi silně spojuje s představou slunce, s bohatou úrodou i bohatstvím obecně, vzbuzuje pocit radosti a slavnostního vzrušeného očekávání. Dynamická, sebevědomá. Stejně tak jako barva červená je i tato barvou extrovertní.

Žlutá

Spojuje se z červené a zelené barvy a touto kombinací vzniká napětí, které má tendenci k uvolnění. Symbolizuje dynamickou pohybovou energii, která vystupuje ven. Dalším významem je touha po rozvíjení se, je v ní naděje, povzbuzuje a osvobozuje, působí vesele a otevřeně.
Milovníci žluté barvy neustále hledají, čím by rozšířili svůj horizont, hledají stále něco nového, milují volné vztahy, pocit nezávaznosti a jsou přitom naplnění silnou touhou po dálavách. Tito lidé vystupují skromně a mile, jsou velmi velkorysí a upřímní, jsou všestranně nadaní a prakticky založení. Teplá, silně žlutá také ztělesňuje různé zájmové oblasti, duchovní schopnosti a nadání, včetně geniality, přičemž se myšlení může až rozštěpit, nemá-li člověk dostatek stability a disciplíny. Žluté typy mají také tu zvláštnost, že stále něco od druhých očekávají. Přitom se často oddávají chybným nadějím, jelikož mají sklon k ohromnému sebepřeceňování. Jestliže jsou ve svém očekávání zklamaní, prožívají stav mysli, který se lidově nazývá "žlutý závistí".

Bílá

Je koncovým bodem světlosti. Je výrazem čistoty, představuje absolutní svobodu pro všechny možnosti, nové začátky. Znamená osvobození od všeho, co se jeví jako překážka. Je barvou míru, chladu a čistoty. Bílá barva symbolizuje nový začátek. Bílá jako neposkvrněná barva vyznačuje pravdu.

Černá

Protipól bílé, demonstruje konečné rozhodnutí. Může představovat agresivní vzdor (obzvlášť v kombinaci s červenou), symbolizuje nicotu, absolutní odříkání a v naší kultuře je vnímána jako barva smutku a smrti.
Zároveň je spojováno s elegancí, autoritou, silou. Tato barva je barvou formální.
Vytváří vysoký kontrast, stejně tak jako bílá, ale s opačným emocionálním zabarvením.
V reklamní praxi jsou barvy využívány jako nástroje, pomocí kterých reklama vystupuje z pozadí a stává se figurou, objektem. Je velmi důležité věnovat pozornost celkovému působení, tedy jak reklamě, tak i prostředí, ve kterém bude umístěna. Reklama by měla působit kontrastně ve zrakovém poli příjemce, neměla by s ním splývat a zanikat v něm. (například řešení venkovní reklamy by mělo korespondovat s jejím umístěním, komunikovat s ním. Nejhorší reklama je ta, které si nikdo nevšimne. )

O životě

29. srpna 2009 v 17:34 Citáty
Směj se, kdy můžeš. Omlouvej se, když bys měl a nech plavat věci, které nemůžeš změnit. Miluj hluboce a odpouštěj rychle. A nebuď smutný, protože život je moc krátký na to být nešťastný. Lidé se mění a věci se kazí, ale vždycky si pamatuj - ŽIVOT JDE DÁL!

Buď cestu najdu, nebo si udělám vlastní.

Čím míň toho vím, tím víc se učím. Čím víc se učím, tím víc toho vím. Čím víc toho vím, tím víc toho zapomenu. Čím víc toho zapomenu, tím míň toho vím. Tak proč se vlastně učím?

Ostatním radit je vždy jednodušší, ale až se do té samé situace dostaneme my, potřebujeme vždy pravé přátele...

Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí.

Lidé milují věci důvěrně známé a vzorové. Proto každý trpí, při zprávě, že se jeho oblíbená kavárna bude zavírat.

Když řekneme, že jsme svobodní, znamená to, že víme, co děláme.

Nikdo nemůže předpovědět, do jaké výšky můžeš vzlétnout, dokud jsi nerozepjal svá křídla.

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se do neznámých zemí ani neobjevil nové obzory lidské duše.

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď?

To, co považujeme za pravdu, je výsledkem toho, jak vnímáme svět našimi pěti smysly. Smiřme se s faktem, že každý se v daný moment chová tak, jak nejlépe umí.

O Lásce

29. srpna 2009 v 17:28 Citáty
Láska bolí, zraňuje nás. A proto tolik milujeme ...

Láska je jako slza. Začíná v oku a končí v srdci

Láska je jako hnutí, co nutí dva blázny do blbnutí ...

usmívej se na toho, kdo ti nejvíc ublížil, aby nevěděl, jak to bolí.

Lidé nesnášejí bolest. Tak proč touží po lásce, když bolí?
¨
Stůněme na pláži zalité studeným sluncem. Rýma naší neupřímnosti se prodrala jako vyrážka do zmačkaných kapesníků našich tváří.

I slzy se dokáží smát,i úsměv se naučí brečet

Olejové barvy-plátno-KVĚTINY

29. srpna 2009 v 16:08 | Janička |  GALERIE OBRAZŮ
Olejové barvy velikost 9O cm ---DŽUNGLE


Andělské obrázky

28. srpna 2009 v 17:28 | Janička |  Andělské obrázky
Andělé nám posílají poselství každý z nás má svého anděla a může od něj příjmat lásku štěstí a nechat ho vztoupit do svého nitra.

Energetické obrazy se malují v jiném vědomí v jiné dymenzy

Můžu namalovat obrázek pro kohokoly ...Pro zamilovaný pár ,zesnulé i jeho rodinu pro určitou konkrétní osobu

Energetický obrázek ve vás vyvolá pocit naplnění barvy obrázku ve vás vyvolají intenzivní vybrace a nepopsatelný pocit v hlavě 2 hemisféře

Energetické öbrázky maluji 1 a 2 hemisférou

Jsou malovány pro klid v duši vaše štěstí pocit naplnění A HLEVNĚ MAJÍ UKLIDŇUJÍCÍ ÚČINKY.

OBRÁZEK JE PO KAŽDÉ ORIGINÁL NAMALOVANÝ PRO KONKRÉTNÍ OSOBU.

Jestli máte dotazy prosím zeptejte se. zde

Rozmalovaný anergetický a andělsý obraz ao anďílků

Dikša co to je?

28. srpna 2009 v 17:16 Dikša
Co je to Dikša?
Dikša je přenos božské inteligentní energie. Proces dikši vytváří nerurobiologické změny v mozku a probouzí v těle energetická centra (čakry). Tato změna ve vědomí osvobozuje od utrpení, které vytváří mysl, uvádí do rovnováhy přirozené zdraví těla a jeho léčivé energie, uvádí do souladu mozek s polem jednoty a tím ukončí iluzi "zdánlivého oddělení". Již po první iniciaci nastává postupný proces probuzení, který vede do trvalého stavu jednoty, vnitřního míru a duševní pohody. Dikša je cestou trvalého osvobození od vnitřního utrpení, k přirozenému životu v radosti a lásce.

Proč se Dikša objevila právě teď?
Dikša se objevila v období, kdy naše planeta prochází důležitým evolučním přechodem a to má vliv jak na naše okolí, tak na naše individuální a kolektivní vědomí. Všichni jsme součástí tohoto procesu čištění a zotavení. A v konečném důsledku my všichni jsme tímto procesem! V souladu s tímto přechodem indický mistr a žijící Avatar - Sri Bhagavan předal Mukti(Osvobození) Dikši jako pomoc při naší evoluci k dosažení kolektivního stavu jednoty.

Je Dikša součástí nějakého vyznání?
Dikša nepaří k žádnému náboženství nebo vyznání, je "bez jakékoliv dogmatu" univerzální energií , která může být dosažena kýmkoliv, ať už si vybral jakoukoliv cestu, kterou bude následovat. Pracuje zcela unikátním a inteligentním způsobem, k tomu, aby nás přímo spojila s pravdou našeho vlastního bytí.

Co je to neurobioligická změna?
Dikša dává do rovnováhy energii mezi ( abnormálně aktivními ) centry myšlení v mozku a ( utlumenými ) frontálními laloky, kde jsou centra klidu. Tato změna neurologických drah v mozku osvobodí smysly od vlivu mysli. Když jsou smysly zbaveny vlivu mysli, tak se přirozeně projeví jasné vnímání, které je doprovázeno pocitem radosti, vnitřním klidem a vnímáním jednoty.

Jak to souvisí se změnou planety?
Každý, kdo probudí svůj skutečný přirozený stav, tak to skrze efekt vnitřního propojení ovlivní celek a tím pomůže lidstvu na cestě k úplné globální transformaci. Čím více lidí dosáhne stavu jednoty, tak tím snadnější to pak bude pro ostatní.

Kdo může dostávat Dikšu?
Všichni lidi mohou dostávat Dikšu a to i včetně dětí. Výjimkou jsou: těhotné ženy po šestém měsíci těhotenství. Lidé, kteří trpí vážnými psychickými problémy (v těchto případech se může dát Healing (uzdravující energie).

Kdo může dávat Dikšu?
Dikša může být předávána kýmkoli, kdo obdržel zasvěcení během 21 denního procesu v Indii. Dikšadávající pak pracují pouze jako kanál, skrze který proudí předávaná energie.

Jak je předávána Dikša? Co mohu prožívat?
Dikša je předávána dikšadávajícími. Základním (ale nikoliv jediným) způsobem je předávání dikši přiložením rukou na hlavu. Prožitky během přenosu se mohou lišit, někdy jsou silné někdy jemné. Někdy může přijímající cítit pálení v hlavě, někdy úžasnou energii procházející tělem, nebo nemusíte cítit nic, není to až zas tak důležité. Přijímající by měl vědět, že nezáleží na tom, co prožívá během samotného přenosu, proces probíhá podle vaší vlastní přirozenosti, která vás povede k postupnému (někdy i náhlému!) probuzení.

Mohu urychlit proces transformace?
Jakmile jsou jednou energetické dráhy a centra otevřena, pak je tělo schopno přijímat vyšší stupně energií. Pokud je Dikša přijímána jednou týdně a je kombinována s meditací na čakry s pozorností na dech, tak to může zvýšit sílu a milost této transformace. Dělejte ale jen co cítíte, že je pro vás přirozené a je v souladu s vaší cestou, kterou jste si vybrali

Tento článek je převzat z http://www.deeksha.cz , kde se také dovíte více o tomto fenoménu.
TOPlist

Plán duše

28. srpna 2009 v 12:48 Duše

Plán duše

Je důležité vědět, že než duše započne svůj pozemský život, probere v
hrubých rysech své životní plány s andělem Slunce, uvědomí si, co se chce na Zemi
naučit, v čem se zdokonalit, kde k tomu najde nejlepší podmínky, případně co ji
vede k tomu, stát se něčím jiným, než bylo půdovně zamýšleno. Člověk si na
tuto domluvu vědomě nevzpomíná, ale andělé, kteří ho doprovázejí, ho vedou
dohodnutým směrem a on cítí, jestli jeho život probíhá v souladu s tím, co si,,doopravdy"
přeje. Člověk může svému životu sám určit cíl. Pro Heinricha Schliemanna bylo
cílem života objevit Tróju, umělec se snaží vytvořit nádherné dílo, vědec
například najít lék proti nevyléčitelné chorobě. Pak existují dvě možnosti: Buď si
jako cíl určí to, co už měl dohodnuto před příchodem na tento svět, nebo si
vymyslí něco jiného. Většinou ale nevytvoří nic nového pouze z původní nevědomé
představy učiní své vlastní uvědomělé rozhodnutí.
Může se samozřejmě také stát, že si někdo zvoní poslání, které se příliš
neshoduje s tím, co měl předem dohodnuto. Dohodu před zrozením si můžete
představit jako plán cesty kolem světa: Znáte datum odjezdu, předpokládaný
čas návratu, místa, která chcete navštívit a činnosti, které tam chcete
provádět. To je v hrubých obrysech dané. Chcete například to či ono poznat, navštívit
přátele, setkat se s nějakou známou osobností, něco konkrétního prozkoumat.
Ale zalíbí se vám třeba v Londýně a rozhodnete se, že tam zůstanete do konce
života. To je přirozené a nic tomu nebrání. Původní představa nezmizí, mlhavě stále
zůstává někde v pozadí. Pak opět mohou nastat nové situace: Člověku buď
nové rozhodnutí vydrží na celý život a on bude nadále žít ve shodě sám se sebou.
Považoval například cestu kolem světa za vhodný prostředkem jak splnit
životní úkol, ale pak našel způsob, jak tento úkol zvládnout v LOndýně. Smysl má
mnoho společného se stabilitou a s flexibilitou a oboji vždy působí současně.
Anebo mu nové rozhodnutí na celý život nevydrží. Pak má člověk najednou pocit, že
nežije tak, jak by měl, mohl a vlastně opravdu chtěl, a říká si: ,,Chodím v
botách, které mi nesedí. Nebylo to sice špatné, stát se advokátem nebo truhlářem,
oženit se a zůstat v Londýně, ale - vlastně na mě čeká cesta kolem světa."
Člověk žije stále ve dvojím světě. Jedním je svět původní představy, druhý
si každý vytváří sám svým jednáním a rozhodováním. Oba světy spolu
nepřestávají souviset, nikdy se od sebe zcela nevzdálí.
Pokud si člověk za cíl života zvolí totéž, co bylo před jeho zrozením
dohodnuto, žije sám se sebou ve shodě, má trvalý pocit, že mezi ním a jeho možnostmi,
mezi tím, co představuje a co nejniterněji prožívá, není vůbec rozpor, nedochází
k žádnému tření. Říká si: ,,Můj život mi padne jako ulitý, je to ten nejlepší
život, jaký si umím představit. Samozřejmě mě potkávají problémy a možná i
rány osudu, ale přesto mi život připadá báječný." A kdo si dokonce může říci:,,JÁ
tomto dnešním životě, JÁ v domluvě s andělem Slunce a JÁ ve smyslu
původního stvoření, my všichni se k sobě hodíme, jsme svým způsobem totožní.", ten
pocítil a pochopil význam pojmu smysl v jeho plasticitě a hloubce.
Člověk se ale může od původní představy svobodně odchýlit, a přesto i potom
žít smysluplným životem. Andělé se přizpůsobí nové situaci, budou člověka
doprovázet a ochraňovat, a pokud se nový úmysl a shoduje se zájmy nebe, také vést.
Původní záměr se možná později objeví v některé z dalších inkarnací. To tedy
znamená, že nebe respektuje, když se někdo rozhodne změnit směr svého života. Ale
takový člověk bude pravděpodobně věčně nespokojený, těkající, on sám i jeho okolí
bude vnímat tento život jako cosi neuchopitelného.
Často pak dochází k návratu k původní domluvě. Ve vnějším světě se to projevuje
jako náhlý zlom v dosavadním životě. Ale ten si člověk sám zinscenoval,
protože něco nebylo v pořádku: ,,Všechno bylo vlastně krásné a jistě to také mělo
smysl, ale neodpovídalo to tomu, co bylo dohodnuto před inkarnací a asi ani tomu,
co bylo původním JÁ zamýšleno."

Život je tedy smysluplný,

- je-li buď v souladu s úmluvou o jeho směřování před narozením,
- nebo je-li v souladu se záměrem, který si člověk sám určí během života a
nebesa jej pak přijmou za svůj.


Počty andělů

28. srpna 2009 v 12:42 Andělé

Počty andělů

Počty andělů jsou nespočetné. Hovoří se o armádách, plucích, zástupech. Jejich počet se pohybuje od pouhých 100 000 do 49 miliónů v židovské kabale.podle jednoho sčítání andělů je 496 000 andělů rozděleno do 7 divizí. V Matoušově evangeliu je zmínka, že Ježíš mohl požádat svého Otce, aby mu ihned seslal více než dvanáct legií andělů - při čemž jedna legie sčítala 3000 až 6000 mužů včetně jezdectva. Zatím co Daniel ve svém vidění spatřil, jak "tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíce statisíců stály před ním". Svatý Augustin se domníval, že se andělé "množí jako mouchy".

Není divu, že byli rozděleni v přísné hierarchii jako feudální šlechta. Jediným problémem je to, že existuje několik názorů, jak tato hierarchie fungovala, takže se o roztřídění andělů také vedly spory, než svatý Tomáš prezentoval vlastní pojetí, a než o sedmdesát let později kolem roku 1320, uveřejnil florentský politik a básník Dante Alighieri Božskou komedii, v níž definitivně určil místo všem tvorům, dobrým i zlým. Tyto dva texty ustanovily hierarchii andělů jednou pro vždy. Oba mužové se řídili tříděním, které navrhl kolem roku 500 n.l Dionýsos Pseudo-Areopagités.

(Nezapomínejme však, že 300 let po těchto dvou středověkých myslitelích, v roce 1664, anglický básník John Milton ve svém Ztraceném ráji tuto tradici zcela ignoroval. V ní pocházela Satanova armáda původně z nejvyšších kůrů andělských, a Rafael, urozený seraf, doporučuje poselství jako obyčejný kurýr.)
Obrázky - Andělé: 1

Identita světelných bytostí

28. srpna 2009 v 12:41 Andělé

Identita světelných bytostí

Světelné bytosti jsou duše, které v sobě mají zakódovánu obrovskou vnitřní potřebu šířit na Zemi světlo (poznání, svobodu a lásku - nejenom k druhým, ale i k sobě). Cítí to jako své poslání. Velice je přitahuje duchovno a vůbec terapeutická práce, kde mohou druhým pomáhat.
Protože jejich činnost musí být provázena pocitem SMYSLU, cítí se často jiní než ostatní lidé. Na své životní pouti prožívají spoustu různých úskalí, a život je nutí k tomu, aby si sami nalezli svoji vlastní, jedinečnou cestu.
Světelné bytosti jsou velmi často individualisty, kteří nedokáží zapadnout do pevně stanovených společenských struktur. Mívají i potíže s autoritami, protože necítí, že by měli někoho poslouchat jenom proto, že "se to musí nebo má".
Název "světelná bytost" může vést k nedorozuměni, protože někomu může evokovat, že se světelné bytosti staví lepšími než ostatní, že jsou "jiní", odlišní od těch, kteří "světelní" nejsou. Toto pojetí je však od filosofie světelných bytostí na hony vzdálené, neboť vydělování se jako něco "lepšího" či "vyššího" je věru značně "neosvícené". Blokuje růst svobodného a láskyplného vědomí.
V určitém stadiu svého vývoje se světelnou bytostí stává každá duše, takže toto sousloví není vyhrazeno pro konkrétní, omezený počet "světelných bytostí".
Světelné bytosti se v žádném případě vydělovat od ostatních bytostí - ani se nad ně povyšovat - rozhodně nechtějí. Mají jenom poněkud jinou historii než ostatní, kteří do této skupiny nepatří. Díky tomu mají odlišné psychologické rysy, které jsou pro tuto skupinu charakteristické. (O některých jsem se již zmínila, o dalších si povíme dále.)
Proč se však začal název "světelné bytosti" (v AJ "lightworkers") používat, když kvůli němu může docházet k mnohým nepochopením? Jednoduše proto, že vyvolává asociace, jež v dotyčných probouzejí hlubinnou paměť a pomáhají se jim rozpomenout na jejich původ a poslání.
Světelné bytosti v sobě mají schopnost dosáhnout duchovního probuzení rychleji než ostatní populace.
Proto se zdá, že - pokud chtějí - dosahují v rozvoji pozoruhodných výsledků a v rekordním čase. Ani to však není "důkazem", že by byli "lepší". Jsou jenom staršími dušemi než většina těch, které jsou v současné době na Zemi inkarnováni. Výraz starší by se měl chápat jako "zkušenější", spíše než aby se vztahoval k lineárnímu času. Světelné bytosti již před svým příchodem na Zemi a započetím své mise dosáhli určitého stupně "osvícení".
Vědomě si zvolili, aby byli pevně vsazeni do "karmického kola života", a mohli tak na vlastní kůži poznat, co lidský život znamená, jaké to podlehnutí zmatkům, strachu a iluzím vlastně je.
Podstoupili to proto, aby co možná nejlépe pochopili "pozemskou zkušenost lidského života", jež jim usnadní naplnění jejich následující mise. Jedině díky tomu, že sami projdou všemi úrovněmi nevědomosti a klamu, získají nakonec prostředky, jak druhým pomoci zbavit se strachu i otroctví, a dosáhnout stavu skutečného štěstí a osvícení.
Světelné bytosti od útlého věku cítí, že jsou jiní než ostatní. Mnohdy mají pocit, jako by byli od druhých izolováni, cítí se opuštění a nepochopeni. Bývají to samostatné individuality, hledající sami svoji osobitou cestu životem. Mají potíže zapadnout do rámce tradičních rolí a společenských struktur. Jejich problémy s autoritami vyplývají z toho, že cítí vnitřní odpor vůči rozhodnutí a hodnotám, které jsou založené jenom na projevu moci, či dosažené hierarchickým postavením; tento rys odporu vůči bezmyšlenkovitým a stereotypním projevům autority je zjevný i tehdy, pokud je světelná bytost neprůbojná a stydlivá.
Tento odpor má souvislost se samotnou podstatou jejich poslání zde na Zemi. Světelné bytosti přitahuje práce, při níž mohou lidem pomáhat, jako jsou terapeuti a učitelé. Často bývají také psychology, léčiteli, lékaři a zdravotními sestrami a tak podobně. I když se jejich profese v prvním plánu pomocí lidem nezabývá, je v nich jasně viditelný záměr přispívat svojí prací k vyššímu dobru lidstva.
Jejich náhled na život je zabarven potřebou pochopit, jak do sebe všechno zapadá, jak to je vzájemně propojeno a jaké to má souvislosti. Uvědomují si, nebo aspoň nesou ve svém podvědomí, vzpomínky na to, jaký život byl ve světelných sférách, kde nebyli spoutáni hmotou a z ní vyplývajícími povinnostmi. Občas je po nich přepadne stesk a cítí se na Zemi jako cizinci.
Hluboce si váží života a uctívají jej, což se u nich mnohdy projevuje v lásce ke zvířatům a v zájmu o životní prostředí. Když činností člověka zmizí nějaký živočišný nebo rostlinný druh, cítí v hloubi svého srdce nesmírný pocit ztráty a žalu. (V AJ existuje výraz "Pečovatelé o Zemi" - Earthkeepers.)
Jsou laskaví, citliví a empatičtí (dokáží se vžít do pocitů druhých). Mívají potíže se zvládáním agresivních přístupů a mnozí mají problémy s tím, když se mají sami za sebe postavit. Mohou působit jako snílci, naivkové nebo idealisté, kteří žijí v oblacích. Protože snadno pochytí (i negativní) pocity a nálady lidí kolem sebe, je pro ně důležité trávit pravidelně nějakou dobu o samotě. To jim napomáhá k rozlišování jejich vlastních pocitů od pocitů druhých. Čas o samotě potřebují k tomu, aby se sbližovali sami se sebou a s matkou Zemí.
Zdroj -iv.Muková

Autorita a já -Moje seminární práce z psychologie

28. srpna 2009 v 12:25 | Janička |  Psychologie
Co pro mě znamená autorita?
Autoritou jsou po mě například rodiče nebo učitelé.Autorita u rodičů znamená nebo by znamenat měla ..že je poslechneme v danných vecech ,že na
nás mají vliv.Většinou to tak, ale zdaleka nebývá...rodiče se nás snaží vychovávat, poučit a poradit nám, ale většinou je to jako, když házíte hrách na stěnu k ničemu to nevede.
Učitel by jakousi autoritu měl mít .(Aby uklidnil třídu když si žáci myslí, že je ještě přestávka místo hodiny, aby si uměl sjednat pořádek a pozornost a tak dále.) Někdo se o to však nemusí ani snažit a autoritu má ihned a proč? Jde snad z učiele strach nebo nebo je naopak přátelský a snaží se porozumět studentům. Oba dva případy mají své kladné stránky i záporné. U učitele z kterého jde strach, studenti se budou bát
prosadit se i něco říct ..strach z reakce z ucitele...A k čemu to muůže vést? No v některých případech si zřejme studenti řeknou, že tuto hodinu s tímto danným učitelem dnes radši vynechají a půjdou možná přístě... A naopak u učitele, který se snaží být přátelský ..se to může ,,zvrtnout" na utahování si z učitele o tom, jak si o sobě myslí, jak je zajímaví, jak si myslí že vás to zajímá. K čemu toto povede? No myslím, že k posměchu učitele...utahovní si z něj a v některých případech i k šikeně...Má zkušenost...Na základní škole jsme měli jednu paní učitelku na dějepis. Byla sice trochu většího vzrůstu, ale hodná, mírná, přátelská ...neuměla si ve třidě zjednat klid. A zvlášť v naší třídě, kde bylo 28 kluků a 4 holky. Kluci na paní učitelku pokřikovali, házeli po ní papíry..uráželi ji.... A k čemu to došlo? Paní čitelka odešla ze školy a skončila jako prodavačka v supermarketu.
Je lépe mít autority hodně nebo málo?
To je otázka na kterou nevím, jak odpovědět, jestliže máme autority hodně, lidé se nás mohou bát, naopak, když ji máme méně, lidé nás nemusejí brát vážně, tak co je tedy lepší? Myslím že je to nějaký ten střed mezi. Každý člověk nepůsobý na každého autoritativně, ale jen na určitý typ lidí.
K čemu je nám autorita?
Autoritou můžeme dosáhnout námi stanovených cílů. Můžeme si autoritou vybudovat kariéru. Postup v pracovním ohodnocení např. Pozitivní přístup k lidem (lidě nás budou poslouchat a budou mít k práci kladný přístup.)Čím si člověk může budovat autoritu?
Budovat autoritu si můžeme na základě svého chování, harakteru.. tím jak vystupujeme a projevujeme se ve společnosti. Tím jak umíme prosazovat své názory, jestli jsme spíše plaší neumíme se prosadit, bojíme se říct svůj názor nebo se bezhlavě dereme za svým cílem, neposloucháme osatní co říkají a myslíme jen na sebe nebo jestli si umíme vyslechnout i názory jiných a poté ten svůj také umět prezentovat a obhájit ho. Autoritu si budujeme na základě svého postavení ve společnosti. Jestliže jsme nějaký například finanční uředník, lide se k vám budou chovat s úctou a respektem. Budou s vámi mluvit na vyšší úrovni a považovat Vás za vzdělaného naopak od takového popeláře, který zdřejmě nebude mít takové vzdělání a vystupování ve společnosti.
Autorita rodičů aneb proč musí mít skorem pokaždé pravdu?
Já myslím, že to bude zřejmé tím, že rodiče své děti již od mladého věku vedou k určitému vychování a k úctě ke starším lidem. Ale někdy to také vypadá zcela jinak ....děti se s rodičemi hádají skorem kvůli všemu o tom jestli pudou nebo nepudou ven, jestli ten koš vynesou teď nebo až za chvíli..nebo jestli ho vůbec vynesou. O tom jestli si uklidí pokoj a tak dále.Toto se děje většinou ve stádiu puberty... Dospívající děti (adolescenti) si myslí jak je vše co jejich rodiče říkají a dělají je uplná hloupost a ztráta času...
Čím si člověk může budovat autoritu?
Budovat autoritu si můžeme na základě svého chování, harakteru..Jestli jsme spíše extovert tak se umíme prosadit ve společosti nebo naopak introverta ,který své názory zdřejmě tak silně prezentovat neude protoe je spíše uzavřený sám do sebe je tichý ale zato trpělivý.Sangvinyk si zdřejmě svou autoritu bude umět vybojovt a prosadit protože má silnou vůli .A bude se umět přizpůsobit i autoritě druhých jelikož se umí přizpůsobovat a rychle pracova a zapadat do kolektivu.U flegmatika bych řekla že je to tak 50 na 50 z jedné strany bude silný i průbojný ale z té druhé mu to bude celkem jedno jak a co dopadne.U meancholika té autority moc nebude protože si často připadá meněceí než ostatní lidé je slabí a proto i neprůbojný .A cholerik se bude umět dobře prosadit ale může se prosazovat i agresivně (násilím,sprostými slovi ..a často se neumí sebeovládat).Autoritu získáme i tím
jak vystupujeme a projevujeme se ve společnosti. Jsme-li agresivní nebo klidní.Tím jak umíme prosazovat své názory, jestli jsme spíše plaší neumíme se prosadit, bojíme se říct svůj názor nebo se bezhlavě dereme za svým cílem, neposloucháme osatní co říkají a myslíme jen na sebe nebo jestli si umíme vyslechnout i názory jiných a poté ten svůj také umět prezentovat a obhájit ho. Autoritu si budujeme na základě svého postavení ve společnosti. Jestliže jsme nějaký například finanční uředník, lide se k vám budou chovat s úctou a respektem. Budou s vámi mluvit na vyšší úrovni a považovat Vás za vzdělaného naopak od takového popeláře, který zdřejmě nebude mít takové vzdělání a vystupování ve společnosti.
Autorita rodičů aneb proč musí mít skorem pokaždé pravdu?
Já myslím, že to bude zřejmé tím, že rodiče své děti již od mladého věku vedou k určitému vychování a k úctě ke starším lidem. Ale někdy to také vypadá zcela jinak ....děti se s rodičemi hádají skorem kvůli všemu o tom jestli pudou nebo nepudou ven, jestli ten koš vynesou teď nebo až za chvíli..nebo jestli ho vůbec vynesou. O tom jestli si uklidí pokoj a tak dále.Toto se děje většinou ve stádiu puberty... Dospívající děti (adolescenti) si myslí jak je vše co jejich rodiče říkají a dělají je uplná hloupost a ztráta času...Přitom se je jen snaží vychovávat . Někdo si získává autoritu tím , že své děti potrestá například špatný prospěch ve škole -zákaz chození ven.Dátě se bude snažit prospěch si napravit a tím pádem bude moci chodit zase ven.Někdo naopak získává autoritu jinými tresty (tělesnými)děti pak mají z rodičů ale strach a vede to ke lžím a podvodům.

Emotivita

28. srpna 2009 v 12:01 | Janička |  Psychologie
Nálada: Dlouhodobý emoční staw, který má menší intenzitu než afekt, ale delší trwání.
City: Jsou to emoce prowázející wztah k subjektům, objektům a k abstraktním pojmům. Dále se dělí na nižší a vyšší.
Nižší city: strach, soucit, hněw, oddanost, lítost
Wyšší city: Emoční doprowod etického (cit pro sprawedlnost, čest, powinnost); estetického (smysl pro krásu, wznešenost); a sociálního (altruismus, wlastenectví); a zaměření a jednání.Dále...
Existuje celkem šest základních emocí: hněw, znechucení, strach, radost a překwapení.Wšechny jsou pro náš každodenní žiwot kupodiwu nesmírně užitečné - dokonce nezbytné pro naše přežití!
Emoce může trvat několik milisekund, ale v těle vyvolá skutečnou bouři. Bouři, která pomůže dosáhnout mimořádných fyzických výkonů. Například tito belgičtí námořníci pod wlivem emocí skočili do ledové řeky a zachránili matku rodiny. U každé pociťované emoce se aktiwizuje určitá wýwojově starší oblast mozku. Informace se pak převádí do prefrontální mozkové kůry, která ji přebez wýjimky pociťují emoce … a emoce jsou nezbytné pro rozhodování. Lidé kteří mají problémy s wyjadřováním citů, nedokáží wždy posoudit riziko, které jim jejich rozhodowání přináší. Zejména záwažně by se to mohlo projewit při wolbě povolání, při řízení wozidla nebo při nákupech.
Nervový a imunitní systém spolu skutečně komunikují. V Imunologickém ústawu Erasmovy nemocnice toto propojení znají a zkoumají. Nové objewy tohoto ústavu tak otwírají cestu k novému typu léků. Zaměřují je na nervovou soustavu, která pak opět powzbudí imunitní systém. Dospěli jsme i k dalšímu záwěru: Některé mentální poruchy a některé psychické stresy mohou nepříznivě owliwnit imunitní pochody. Jde o záležitost dosud velmi kontrowerzní, ale jak dobře známe z praktického života, ve stresu můžeme snadno podlehnout obyčejné wirové nákaze.Nerwowý systém a imunitní systém jsou řízeny cytokiny, což jsou základní molekuly imunitního systému. Welký stres wywolává uwolnění nadbytečné množství cytokinu, což oslabuje imunitní systém. Proto jsme pak zranitelní wůči wirům. Emoce jsou užitečné, musíme ale zvládnout umění, jak se jimi řídit. Emoce nás wedou i warují. Předstawují sílu, kterou je třeba wyužít!

Zrod andělů

28. srpna 2009 v 11:48 | Janička |  Andělé
Podle Písma Svatého, andělé, lidské bytosti a celá příroda byli stvořeni Bohem. Ve slovech: "Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi", nacházíme první zmínku o tom, že Bůh stvořil duchovní svět. Tak, jako protipól Země, hmotného světa, tento duchovní svět byl nazván Nebem. Andělé už byli přítomni během stvoření hvězdné oblohy, což dokazují slova Stvořitele, věnovaná Jobovi: "Když jsem stvořil hvězdy, všichni mí andělé pěli na mě chválu" (Job 38:7).
Spasitel často hovořil o andělích, v Novém Zákonu je jich zmíněno mnoho. Bůh jim věnoval velkou moudrost, svobodu a sílu, jejich zjevení ve Starém Zákonu je znamením jim přidělené hlavní role.
Andělé jsou čistě spirituální bytosti, nemají hmotné tělo, spatřili tvář Boha a tudíž zažívají pocit dokonalého štěstí. Podle Bible pokračují v šíření božských přikázání a jejich mise mají někdy nesmírně důležitou úlohu - zvěstování. Aby uspěli, mohou někdy na sebe převzít tělesnou podobu. Tak jako my, andělé jsou objekty božské přízně a lásky. Avšak, zpravidla nevystupují jako tělesní tvorové a jejich projev božské lásky nevyžaduje čas, prostor, ba ani vyspělost a proto je můžeme požádat o radu kdykoliv, mohou se vyskytovat na mnoha místech najednou. Pravděpodobně většina významných přetrvávajících aktivit dobrých andělů je být zvěstovatelem božské vůle lidstvu a přivádět lidi k míru a pokoji.

Mandaly

28. srpna 2009 v 11:43 | věštírna |  Mandaly
Mandaly
Nosíte si v peněžence fotografie rodiny nebo přátel? Máte je vystaveny v kanceláři nebo doma? Napadlo vás někdy proč? Obrazy nám pomáhají připomenout si toho, koho máme rádi a cítit jejich přítomnost. Fotografie nám dávají pocit kořenů a spojení, cítíme se podporováni v době stresu nebo dokonce strachu, inspirují nás k jednání ve správném zájmu a udržet si tak naše hodnoty čisté.

A co zrcadla? Jak často se zastavíte před zrcadlem, uklidnit se, že je vaše kravata upravená, vlasy správně učesané a nebo jak od rána ještě sedí makeup? Je to jediný způsob, jak se ujistit, že jste udělali to nejlepší pro to, postavit se nástrahám vnějšího světa.

Fotografie a zrcadla nám dávají odrazy toho, co by jinak zůstalo mimo naše možnosti uvidět. Pomáhají nám udržet spojení nejen s milovanými, a i se sebou samými. Umění mandal pracuje v podobném stylu, ale místo aby dávalo odrazy vnějšího světa, ukazují nám mandaly co se odehrává uvnitř nás, v našem srdci a duši. Pomáhají nám udržet si spojení se základními cestami nás samých a pochopit význam a důležitost našich prožitků.

Co je to Mandala
Podle umělecké tradice Tantrického buddhismu je mandala unikátní a jedinečný vzor, sestavený ze zrnek barevného písku. V Tibetštině se tomuto umění říká dul-tson-kyil-khor, což by se dalo přeložit jako "mandala barevných prášků". Milióny zrnek písků jsou po dobu několika dnů i týdnů trpělivě kladeny na své místo, na plochou desku. Po dokončení, pro symboliku pomíjivosti veškeré existence, jsou zrnka smeteny a vysypány do proudu blízké řeky, odkud roznese voda uzdravující energii do všech koutů světa.
V základě mají mandaly vnější a vnitřní významy. Ve vnější rovině představují svět ve své rozpolcenosti; vnitřní rovina představuje způsob, jakým je lidská mysl osvícena; ve skryté úrovni pak ukazuje rovnováhu energií těla a čistý rozměr mysli. Vytvoření písečného obrazu má efekt na očištění a uzdravení v těchto třech úrovních.

Každý tantrický systém má svou vlastní mandalu, přesto každý symbolizuje existenciální a duchovní přiblížení.

Jak vytvořit mandalu?
Je mnoho způsobů, jak mandalu vytvořit. Nejprve nakreslete jemnou čarou kružnici na list papíru. Kružnici následně vyplníme buď náhodně a necháme ruku volně malovat různé klikyháky a propletené čáry, nebo ji vyplníme konkrétním obrazem, který pochází například z našich snů nebo meditací. Uvnitř kružnice můžeme zachytit scénu z denního života nebo objekt, který nas fascinuje v přírodě. Vyplnění kružnice je první krok.

Umění mandaly je především nástrojem osobního poznání, proto vytvořením těchto symbolů vystihneme mnoho našich částí. Naše tělo je obsaženo v mechanické části kresby. Vidíme tak náš nervový systém dosud nepoznaným způsobem v pohybech, které byly potřeba k vlastní malbě. Náš stav myšlení je odražen ve formách a strukturách, které se objevují v kružnici a naše pocity jsou odraženy v použitých barvách.

Když je mandala dokončena, získáme zajímavý ucelený otisk toho, co se v nás odehrávalo v daný okamžik .


Nejoblíbenější materiál pro vytvoření mandaly je barevný písek. Další oblíbený jsou : prach z drcených květů, bylin či zrní nebo i barevné kamínky. V dávných dobách se používaly i drcené drahé kameny.

Kontakt

27. srpna 2009 v 23:11 OBJEDNÁVKY OBRAZŮ
Napište co vás trápí jaký typ obrazu by jste chtěli jakými barvami -KŘÍDA NEBO OLEJ .
-svou adresu
-váš věk
-popřípadě co vás trápí zvláště u energetických obrázků

Na můj emailEnergetické a andělské obrazy

27. srpna 2009 v 23:04 | Janička |  GALERIE OBRAZŮ
Cena všech obrazů JE OD 500kč podle toho co vás trápí nakreslím obrázek na pomoc vám i vaší duši...podle vaší nálady vlastností a vaším životem ..
napište co vás trápí a společně vytvoříme obrázek pro vaši dušičku


uklidňující působí proti stresu a napětí andělský obraz

En.obraz na dosažení životních cílů a přání
Energetický obraz povzbuzujcí náladu uklidňující přitahuje radost do života..zelená barva uklidňuje


partnerský obrázek pro opětovné vzplanutí lásky

ANDĚL LÁSKY-STŘEŽÍ JI A HLÍDÁ
Průvodce láskou který vám pomůže k novým začátkům novým etapám v životě ochraňuje vaše štěstí
Idický obraz harmonizace čaker
Květ svobody a naplnění..nový začátek

Kreslené uhlem a křídamy

27. srpna 2009 v 22:57 | Janička |  GALERIE OBRAZŮ
-Smutek a tajemství ..ukliňující obraz velikost A3


-Pláč

-Strom života
-tajemství

-Pomocná ruka
-odvaha
-oči co vidí do duše
Podle obrazu

obrazy na plátně-olejové a akrilové barvy

27. srpna 2009 v 20:31 | Janička |  GALERIE OBRAZŮ
Motýlí žena na velkém plátnu ....podzimní obraz vyzařující teplo a uklidněníVelký formát na plátně malovaný olejem ...jsou na nem glitri na křídlech a pozadí se třpitkama jako hvězdné nebe jak je vidět dole pod tímto obrázkem
Andělská křídla..s glitry
Obrzový set-VESMÍR


žhnoucí jádro země


Žena vamp


cesta za poznáním

Jana Koldová

2. srpna 2009 v 23:51 Jana Koldová
Dobrý den Jmenuju se Jana Koldová a jsem z Č.Budějovic narodila sem se roku 1992 a studuji střední zdravotnickou školu....Dříve jsem chodila na odborné kreslení poté jsem kreslila jen doma nejdříve na papír obyčejnou tužkoupoté progresy ...specielní čtvrtky ..plátna ....Postupně jsem se zdokonalovala a tak bych chtěla zkusit něco prodat ..Už sem pár obrazů prodala a měly úspěch ....

Můžete si u mě objednat i přesně co by jste chtěěli namalovat a jak a čím ,jaké rozměry a barvy není problém Kontakt na meil