Prosinec 2009

Základní principy budhismu

28. prosince 2009 v 11:55 Budhismus
Celé jeho myšlení je založeno na dvou základních principech:

1. Buddha přináší zajímavou filozofickou reflexi. Tvrdí, že veškeré problémy tohoto světa jsou dány tím, že člověk má potřeby, které přerůstají v chtíče a tím, že je nepřekonává, ale uspokojuje, tady vzniká zlo (jejich naplnění vytváří kontroverzní situace, z kterých plyne zlo). Nejde jen o chtíče ekonomické, materiální, ale jde i o sex, chce věci řešit fundamentálně (zásadně odmítat, překonávat).
2. vytváří pocit blaženosti = nirvána. Člověk k nirváně dospěje, když potlačí své chtíče, odmítne je, bude si počínat buddhisticky = zásadově a principově.

Budhismua

28. prosince 2009 v 11:54 Budhismus
Jedná se o druhé indické náboženství, které vzniklo ve starých indických dobách, je mladší než hinduismus . Je spjato s životem, postavou a vystupováním bájného Buddhy (560-480), žil 80 let, stal se zakladatelem nového buddhistického učení.
Od počátku, kdy buddhismus spatřil světlo světa, vyvstává základní problém, jestli se jedná o skutečné náboženství a náboženský systém původního rázu nebo zda se jedná o projekt morální (mravní) - o soubor mravních zásad a principů, které mají sloužit jako návod pro lidské žití. Tento princip se projevuje v jeho tradici a vnitřní diferenciaci jeho nástupců a následovníků.
Buddha se narodil roku 560 př.n.l., zprvu žil jako mnoho mesiášů jako normální člověk, oženil se, měl syna, ale už v době své zralosti, když viděl bídu světa, bolesti, konflikty a neřesti, začal meditovat a došlo k jeho vnitřní proměně, která se nazývá bódhi a znamená vnitřní procitnutí, duchovní zjitření, osvícení duše a on začíná hledat metody a způsob, jak stav věcí na zemi změnit. Medituje a stane se hlasatelem nové víry (nového náboženství, nového mravního učení). Patří mezi myslitele, kteří si předpověděli smrt, vycítil zánik svého života. Když se u něj tyto pocity dostavily, odešel do milovaného Vesálí, kde umírá.


Propojený výklad snů-možno partnerský a td..

7. prosince 2009 v 14:05 Výklad snů odemně pro vás

Propojený(partnerský) výklad snu vyložím vám sen vaš a partnera poté výklad propojím .Z tohoto výkladu se dozvíte před čím se vyvarovat co udělat jak si počínat dál cena od 300kč