Leden 2010

Máte schopnost poznat pravdu

22. ledna 2010 v 14:19 Psychologie
Pravda je, že jste velká bytost. Máte v sobě tolik soucitu, odvahy, sily a moudrosti, že můžete vždycky vycházet ze své vyš­ší úrovně. Čas od času hrajete role, které tuto vaši vnitřní moud­rost neodrážejí, ale to jsou jen role, ne vaše opravdové já.

Cím více si budete uvědomovat, jaké myšlenky vám pro­cházejí myslí, tím větší kontrolu budete mít nad vnitřními kon­flikty, které se ve vás odehrávají. Na své myšlenky se můžete dívat jako na lidičky, kteří kráčí vaší myslí, jeden za druhým. Pokud každého z nich zaznamenáte a prosvětlíte, pozvednete úroveň svého myšlení. Je to jen otázka věnování pozornosti a uvědomování si. Můžete se podívat na každou myšlenku a zamyslet se, je-li pravdivá, či nikoliv.

Vycházet ze své pravdy znamená věnovat pozornost ener­gii. Často si vůbec nevšimnete, co se děje, dokud se situace nepřiostří natolik, že jste přímo nuceni se zahloubat, medito­vat, přemýšlet a podívat se na věc očima druhého. A možná je to ten jediný důvod, proč jste si danou situaci vytvořili. Kdybyste se častěji zklidnili, váš život by byl jednodušší. Ponoříte-li se pokaždé, když máte nějaké nepříjemné pocity, do svého nitra, ztišíte se a otevřete své srdce, budete moci vyřešit věci dřív, než přerostou do krize.

Kdykoliv si v mysli promítáte, co řeknete druhým, posí­láte si energii do svých budoucích interakcí. Mnozí si přehrá­váte budoucí rozhovory proto, abyste pak mohli vycházet ze své hlubší a soucitnější úrovně. Pokud je tohle smyslem vaší mentální přípravy, vaše vztahy se pročistí. Budete-li se však připravovat na to, jak se bránit, ospravedlňovat nebo něco od druhých získat, budete se pak při skutečném setkání cítit nepříjemně. Vaše komunikace bude neúplná, povede k dal­ším možným neshodám a dál bude pohlcovat vaši energii. Pokud se na někoho zlobíte, je lepší s rozhovorem počkat a vrátit se k němu, až budete schopni vyjít z lásky a hlubší úrovně své pravdy, a ne ze zloby.

Proč je někdy těžké dívat se lidem přímo do očí a říci svou nejhlubší pravdu? Je v tom strach ze ztráty? Nebo obavy, že když ukážete svou hlubší bytost, druzí vás přestanou milo­vat? Někteří z vás se bojí, že když otevřeně řeknou, co si myslí, budou snáze zranitelní. Někomu se zdá lehčí zahrát roli: "jsem silný, dokonalý a neporazitelný člověk", než odkrýt štíty a ukázat se druhým. Když ale nic nebráníte, můžete daleko snáze vycházet ze své nejhlubší pravdy. Vesmír vám někdy připravuje situace, kdy opravdu nemáte co ztratit a můžete si zažít, jaký je to pocit, když nic neskrýváte, jste pravdiví a pročišťujete tak své vztahy. K tomu, abyste mohli vyjít ze své nejhlubší pravdy, však nemusíte jít až tak daleko, že už nemáte co ztratit.
Představte si teď, že před sebou máte někoho, s nímž chcete vyřešit nějakou neshodu nebo vylepšit váš vztah. Vyt­vořte si obraz, že stojí před vámi a dívá se na vás s úplným po­chopením a soucítěním. Představte si, jak přijímá vaši pravdu. Řekněte mu nebo jí něco, co vás oba pozvedne.


Objevujte svou pravdu sve ja

22. ledna 2010 v 14:17 Psychologie
V tomto svém životě jdete cestou, na níž objevujete stále hlubší a hlubší úroveň své pravdy. Jakákoliv situace, ve které máte nějaké problémy nebo prožíváte vnitřní bolest, vás upo­zorňuje na oblast vašeho života, v níž se učíte být pravdiví ke své duši.
V životě hrajete mnoho rolí a zažíváte v různých obdobích různé pravdy. Připravujete se například na nějaké setkání a promýšlíte si, co a jak chcete říct, a když k němu dojde, řek­nete nakonec něco úplně jiného. Napadne vás: "Co je tedy pravda?" To, co se zdá pravdivé v jedné chvíli, už v příštím okamžiku neplatí. Je pravda proměnlivá nebo existuje nějaká hlubší pravda přetrvávající čas? Všichni se na úrovni osobnos­ti neustále měníte a máte řadu nejrůznějších identit. Hlubší pravdu v sobě nese vaše duše, vaše niterné já.

Hledat pravdu znamená vycházet ze srdce a přibližovat se své duši. Znamená to nastavit každou situaci světlu. Co je tím světlem? Vychází především ze srdce a představuje hlubokou úroveň soucítění. Až se budete učit více soucítit, budete si zároveň rozvíjet schopnost vycházet ze své hlubší pravdy. Všichni víte, jak je nepříjemné, když vás někdo nerespektuje nebo si vás neváží. Někdy vám lidé zkrátka nedávají to, co byste od nich chtěli dostávat, ať je to v práci nebo v soukromí. Takovou situaci můžete vždycky řešit tím, že v sobě probudíte hlubší soucítění.
Možná si říkáte: "Proč vlastně vycházet z nejhlubší pravdy? Proč dělat věci jinak, než jsem zvyklý/á." Hlubší pravda vám přinese radost, mír a klid, který si mnozí z vás tolik přejí prožívat.
Pravda se ozývá i na úrovni pocitů. Kolikrát jste měli chuť někomu zavolat, udělali jste to a ukázalo se, že na vás zrovna myslel a že s vámi zrovna potřebuje mluvit? A kolikrát jste naopak cítili, že byste volat neměli, ale ignorovali jste to, zavolali jste a na druhé straně nikdo nezvedl telefon, anebo energie mezi vámi a dotyčným člověkem při rozhovoru stejně neplynula. Všichni máte schopnost přesně se vyladit na ener­gii a vnímat svou vnitřní pravdu. Jak ji najít? Jak překročit zaběhané obrazy, podle nichž žijete, a role, které hrajete?

Máte v rukou tu největší moc - schopnost vyléčit sebe sama.
Když vyléčíte sami sebe, rozplyne se kolem vás i to, co dříve odráželo váš vlastní vnitřní boj. Vyléčit se můžete, budete-li s hlubokým soucítěním s druhými říkat svou pravdu. Řekněme například, že si o někom myslíte, že si málo váží vašich citů. Když se ale podíváte na pravdu o úroveň hlouběji, řeknete si možná: "Je prostě sám/sama sebou a neuvědomuje si ničí pocity, nejen ty mé," nebo "prožívá bolest a nevidí, že mi ubližuje." A když půjdete ještě hlouběji, uvidíte, že jste mu nebo jí vlastně dovolili, aby se k vám tak choval/a, protože jste si sami nevážili svých pocitů a potlačovali jste svou pravdu, ačkoliv jste mnohokrát měli chuť se ozvat. Tak můžete jít stále hlouběji, až pocítíte úlevu, bolest zmizí a vy se můžete otevřít a přijmout toho druhého.
Podívejte se na své různé pod osobnosti. Jedna je velice silná, jiná s odstupem sleduje vše, co děláte, další je mladá a silně emocionální, jiná je moudrá... Prožíváte-li ve svém životě nějakou vyhrocenou situaci, můžete si být jistí, že máte nějaký vnitřní konflikt mezi různými částmi sebe sama.
Jedna žena se například cítila zrazena svou přítelkyní, která o ní prozradila něco důvěrného. Při bližším pohledu do svého nitra však zjistila, že mnohokrát zradila své opravdové já a že její vnější problém ji upozorňoval na to, co dělá sama sobě.
Soucítit znamená vycházet z pravdy. Často si v mysli při­pravujete, co někomu řeknete, jen proto, že se chcete hájit nebo ukázat, jak jste dokonalí nebo že máte pravdu? V tako­vých případech vycházíte ze svého ega. Kdykoliv si budete v mysli přehrávat nějakou budoucí situaci (což všichni děláte skoro pořád), ptejte se: "Mohl/a bych vyjít ze své hlubší pravdy?" Vždycky můžete najít cestu, jak být láskyplnější, chá­pavější a soucitnější.
Hledat nejhlubší pravdu znamená dívat se do sebe. Neznamená to obviňovat druhé, dělat ze sebe oběť nebo trá­vit čas litováním sebe sama. Podíváte-li se na jakoukoliv situ­aci hlouběji, uvidíte, že jste si ji vytvořili sami, abyste se něčemu naučili. Než jste se dostali do situací, v nichž jste se pak cítili jako oběť, vždycky jste měli předtuchu, že se něco děje, ale nevěnovali jste pozornost příležitostem věci změnit.
Až se budete snažit hlouběji porozumět něčemu, co vás trápí, zkuste vzít v úvahu následující myšlenku: "Příčina bolesti není nikdy v tom, v čem si myslím, že je". Řekněme, že vás někdo nařkne z něčeho, co jste neudělali, a vy na to zareagujete vnitřní bolestí. Když ji ale více prozkoumáte, zjis­títe, že je to stará rána, kterou máte už dávno a stále si ji ote­víráte v měnících se situacích, s nejrůznějšími lidmi. Jakmile se jednou rozhodnete vyřešit tento problém jako takový, zmizí z vašeho života.
Možná jde o staré křivdy z dětství, kdy vás obviňovali z věcí, které jste neudělali. Bolest, zloba či odpor, který dnes zažíváte, vycházejí téměř vždycky z podobné situace, kterou jste prožili jako dítě. V životě si pak znovu a znovu vytváříte podobnou bolest, abyste se přes ni naučili přenést. Až se příště budete na někoho zlobit, zastavte se. Zavřete oči a ponořte se do sebe. Všimněte si, že jste měli obdobnou zkušenost už dřív. Uvědomte si, že znovu prožíváte nějaké své rozhodnutí z dětství, a zvažte, jestli není načase tento starý vzorec ukončit a začít vycházet ze své hlubší pravdy. Druzí lidé vstupují do vašeho života, aby v něm sehráli různé role a pomohli vám růst a vyvíjet se. Přestaňte se na ně proto zlobit a obviňovat je.

Rady

17. ledna 2010 v 17:25 Citáty
Leckdo neposlouchá ani rozumu, ani dobrých rad a chybuje vědomě jenom ze strachu, aby nebyl nikým ovládán


Nikdo Ti neporadí tak dobře jako Ty sám

Lze dávat rady, ale není možno naučit jednat

Lehký je žal, když může radám naslouchat

Radu člověk dát může, ale ne už moudrost a sílu ji uposlechnout

Marně o radu žádá, kdo radě uvěřit nechce

V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel

Radu člověk dát může, ale ne už moudrost a sílu ji uposlechnout


K VÝKLADU KARET PARTNERSKÝ HOROSKOP

11. ledna 2010 v 17:15 VÝKLAD KARET
Jste sami a hledáte někoho, kdo by s vámi sdílel pocity, smutek, radost, chuť, adrenalin i zážitky? Potřebujete partnera? Řekněte dost! Udělejte velkou tlustou čáru a vyzkoušejte partnerský horoskop, který vám poradí co se vztahy a řekne, jaká bude vaše budoucnost. Nebojte se samoty, ba dokonce ani špatných zkušeností - je tu partnerský horoskop, který vám poradí, na koho si dát pozor a komu naopak nechat otevřené srdce.
Ať už vztah hledáte, nebo nějaký máte a přestává fungovat, což je zcela normální a po několika letech i logické, vyzkoušejte právě partnerský horoskop, který vás zaručeně nezklame. Zjistíte budoucnost, dostanete rady, nápady a energii bojovat za spokojenost a radost. Váš život se změní.

Nemusíte se bát, nemusíte být skeptičtí, horoskopy lásky vás připraví na budoucnost. Nestyďte se, nemějte strach, nezoufejte a neplačte - dejte těmto ošklivým dnům konec a nechte si udělat horoskopy lásky, který veškerá trápení i pochybnosti vyléčí.

Udělat si partnerský horoskop nebo naopak horoskopy lásky není nic zvláštního, naopak, pokud jste zoufalí a nejste si jisti budoucností, svěřte vaše myšlenky, pocity a strach těm, kteří rozumí hvězdám. Těm, kteří vidí v kartách více než jen čísla. Těm, kteří učinili nespočetně mnoho lidí šťastnými. Těm, kteří dělají partnerský horoskop i horoskopy lásky s láskou a nadšením. Hvězdy jsou mocné, tak se všichni pojďme za krásnou budoucností ve vztazích a lásce, protože monogamní soužití, to je něco neuvěřitelně krásného a neodolatelného. Láska, partnerství, vztah. Slova, která naplňují naše těla něčím neuvěřitelně silným a nepopsatelně krásným.
kontaktujte mne na emailu cena od 100kč

Souhrnný numerologický rozbor data narození

10. ledna 2010 v 13:57 Numerologický rozbor

Souhrnný numerologický rozbor data narození -

Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa.

Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.
Při cestě životem se můžeme potkávat s zůznými druhy překážek. Musíme jen pochopit, že to, co se nám děje, se děje pro naše dobro, protože dostáváme nejen příležitost poučit se, ale také změnit sami sebe.

Je třeba si uvědomit, že každý z nás může rozhodovat o svém životě a budoucnosti a pokud chcete změnit svůj život, musíte změnit své já.
Pomocí numerologického rozboru se můžete naučit lépe poznat svého partnera, rodiče, přátele či kamarády. Pokud je poznáte, nučíte se je i chápat.
Ale také poznat sebe sama. To jest své vlastnosti a možnosti. Numerologie podpořená výkladem karetnám dokáže pomoci poznat cestu, která nás povede dál.


cena od 100kč

Výklad karet na zdravotní problémy

8. ledna 2010 v 14:21 | Janča |  VÝKLAD KARET

"Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek." čínské přísloví


Jedná se o jednoduché karty se symbolikou všech sedmi hlavních čaker v našem těle, které ovlivňují enegeticky orgány ve svém okolí. Karty odhalí zablokované čakry, s tím spojené zdravotní problémy, či afinitu k těmto zdravotním potížím a vyvolávají přitom jemné léčivé energetické procesy a zároveň dodávají láskyplným způsobem i inspiraci. Na každé z karet je uvedena afirmace, která pomůže zharmonizovat naši psychiku.

U tohoto výkladu se seznamime s vasim problemem,nemoci.. odhalime jeji vznik cim ji lecit a jak se bude dále vyvíjet .

Cena výkladu karet hodinového buďto přes email
jancakoldova@seznam.cz nebo přes ICQ 385738988 možno i osobně je 300kč vždy předem na účet.

K výkladu vám pošlu i různé afirmace a je možné pomoc i energetickým obrazem pro vás a vaše trápení.


Zajímavosti o snech

4. ledna 2010 v 19:00 Sny a život
Ač to zní neuvěřitelně, je to tak. A buďte rádi. Během spánku mozek vysílá do míchy signály "nehýbej se", takže pokud se vám zdá, jak si depilujete nohy, šviháte přítelkyni bonsají a zpíváte u toho hymnu, je to jen sen. (Doporučujeme vyzkoušet.)
Zajímavost: Když chrápete, nezdají se vám sny.

Během prvních pěti minut po probuzení zapomenete 50 % svých snů, během deseti minut pak 90 %. Berme to jako výhodu, vzpomínku na starého profesora provádějícího vám anální laceraci si jistě nepotřebujeme připomínat…

Kromě extrémních psychoušů sní každý člověk, ovšem je rozdíl mezi sny mužů a žen. Muži sní častěji o jiných mužích, zatímco ženy o obou pohlavích (to tvrdí výzkum, ne my). Ohledně sexuálního vzrušení však reagují muži i ženy fyzicky adekvátně, pouze s tím rozdílem, že žena na letním táboře nevyběhne na ranní rozcvičku s erekcí.

Při nedávné studii nechali šílení vědci dobrovolníky spát osm hodin, ovšem na počátku každého snu (ten se zjišťuje pozorováním mozkové aktivity) byli násilím vzbuzeni. Všichni pak měli problémy se soustředěním, byli podráždění a měli halucinace ještě další tři dny. Ani se nedivíme, buzení každých deset minut člověku na náladě nepřidá.

Mozek si prostě novou tvář nevymyslí. Každý obličej, který ve snu spatříte, jste někdy museli vidět, přestože jste si to ani neuvědomili. Proč mozek ksicht každého, kolem koho projdete, ukládá do paměti, nevíme. Jedno z nejlogičtějších vysvětlení je, že lidská rasa je pouze jedním velkým databázovým serverem pro ostatní rasy. Ty pak naše vjemy po smrti nahrávají do svých databází a využívají je pro tvorbu vtipných narozeninových přání.

Celých 12 % všech lidí má sny pouze v odstínech šedi. Proč? Nevíme, nejspíše genetický vliv generací rodičů sledujících Aktuality na televizoru Rubín.
Sny k nám rozmlouvají v symbolickém jazyce. Tomu opravdu rozuměl pouze Sigmund Freud, který byl však zároveň těžký sexuální maniak a své poznatky překrucoval ke svedení své matky. Pokud tedy ve snu potíráte mrkev vazelínou, nemusíte mít obavy. Možná pouze váš blízký příbuzný zemře a vy budete dědit. V tom horším případě vás čeká kastrace.


Je to jeden z příznaků tabákové absence. I ten tedy časem opadne, sny znovu dostanou fádní barvy spektra a vám nezbude nic jiného než začít opět kouřit.

Skrz výklad snu mne muzete kontaktovat na emailu cena je od 50kč