Červen 2010

Obrazy neviděného

13. června 2010 v 12:53 Ovládáte mysl nebo ona vás?
mystikové dlouho věřili,že každá živá věc má svoje astrální tělo,
duchovní dvojče své pozemské podoby.v součastné době někteří
tvrdí,že kirlianova fotografie dokazuje existenci astrálního těla.
sovětský inženýr semjon kirlian pozoroval v roce 1939 v nemocnici
pacienta podstupujícího elektroterapii.spatřil v místech,kde se
elekrovody dotýkají kůže,záblesky jasného světla.to inspirovalo
kiarlina a jeho ženu valentinu k tomu,aby začali dvacetileté pokusy
s elektrografií.kirlianova fotografie byla pořízená umístěním objektu
například lidského prstu mezi dvě elektrovody -kovové plátky z nichž
jedna byla opatřena tenkou citlivou vrstvou a mezi oběma pulzoval
vysokokofrekvenční elektrický proud.získaný obraz odhalil,že všechny
objekty obklopuje radikální struktura barev,takzvaná aura,neviditelná
normálním okem.

barvy a podoby aury neživotných objektů se nemění avšak aury živých
věcí se mění v závislosti jejich stavu.lidská aura je odvislá od mentálního
a tělesného stavu subjektu.aura čerstvé zeleniny je mnohem zářivější
než aura téže látky po kuchynské úpravě.dále dle kirlianovy představy
řekněte,že dojde-li k odříznutí určité části listu,na snímku je tentýž
útržek zdánlivě stále na svém místě.to podle některých názorů dokazuje
existenci astrálního těla a tím je vysvětlován dobře známý jev,že po amputaci
jsou citovany bolesti odnatých končetin.

tvrdí se,že změny aury lze využít pro předpovídání zdravotních problemů
dlouho před tím,než jsou nalezeny s užitím běžné diagnostiky.
kirlianovy fotografie se ukázaly neocenitelné při zkoumání takových
nadpřirozených jevů,jako je psychokineze-například uvolnovaní
energie z prstů uriho gellera,při tomto výkonu byly rovněž pořízeny
záběry-mimosmyslové vnímání a psychické léčitelství.léčitelé vyzařují
zvláštní léčitelskou energii.říká se,že kirlianovy fotografie gruzínského léčitele
alexeje krivorotova zachycují paprsky světla vyzařující na léčebný subjekt
v průběhu pokládání rukou.pokusy s americkými léčiteli ukazují,že aura
je po výkonu léčitele slabšje po výkonu léčitele slabší a pacienta jasnější,což ukazuje výměnu energie.

Krása duše

13. června 2010 v 12:50 Duše
Na druhých nám vadí převážně naše vlastní chyby! Hledáme krásu duše? Nacházíme jen nezajímavou tuctovou šeď? A co takhle se zamyslet nad sebou, nad vlastním Já...pochopit sebe sama a přijmout svou osobnost - jaká je a mít se rád... Podvědomě se bráníme svým zocelením před druhými (je to podmíněný druh ochrany, způsobený dřívějším zklamáním), aniž bychom si to uvědomovali a chtěli...a sami tak působíme šedivě a tuctově...tak jak působíme a nebo se cítíme, takové lidi přitahujeme. Pokud si uvědomíme sebe, vše se změní, možná si to ani v daném okamžiku neuvědomíme...ale s odstupem času to poznáme jistě. Svojí změnou dáme možnost druhým otevřít se a uvěřit, že krása duše není jen pohádka...